September 2002: Danmarks Blindebiblioteks 50 års jubilæum markeres med et medlemsarrangement med historiske oplæg og tanker om fremtiden

Selskabet besøgte den 6. september 2002 DBB. Kjeld Andersen og Arne Krogh fortalte om deres tid som tidligere medarbejdere og direktør Elsebeth Tank berettede om sine fremtidsvisioner – indledning ved Aage Michelsen og optagelse ved Tage Poulsen.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse