Aktiviteter

Blindehistorisk Selskab arbejder med registrere og med at indsamle og bevare dokumenter, lydoptagelser og billeder, der kan være med til at belyse blindes historie i Danmark.

Vi ønsker samtidig ved hjælp af denne hjemmeside at gøre det registrerede og det indsamlede materiale tilgængeligt for flest muligt.

Litteratur, som er interessant til belysning af blindes historie, findes på mange forskellige steder. For at bistå interesserede med at finde relevant litteratur har Blindehistorisk Selskab udarbejdet og vil løbende vedligeholde en litteraturliste, som kan ses ved at følge linket:
Litteraturliste

Dokumenter af historisk interesse kan være artikler, personlige beretninger om livet som synshandicappet, rapporter, taler, foredrag, jubilæumsskrifter m.m. De indsamlede dokumenter kan ses ved at følge linket:
Dokumentarkiv

Historiske lydoptagelser kan være radioudsendelser, foredrag, revyer, teaterstykker, koncerter, interviews m.m. De indsamlede lydoptagelser kan høres ved at følge linket:
Lydarkiv

Historisk billedmateriale kan være billeder af steder, institutioner, personer, specielle begivenheder m.m. De indsamlede billeder kan ses ved at følge linket:
Billedarkiv

Gennem en årrække har der været samlet og opbevaret en blindehistorisk samling på Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup. Samlingen består af ca. 5000 genstande, der stammer fra 1786 – 2005. Samlingen er nu overdraget til Medicinsk Museion, hvor der vil ske en korrekt registrering og opbevaring af genstandene. Der vil ikke umiddelbart blive tale om faste udstillinger, men genstandene vil kunne indgå i forskellige formidlingsmæssige sammenhænge. Vil du vide mere om Medicinsk Museion kan du følge linket: Medicinsk Museion