Indsamlet materiale

Blindehistorisk Selskab arbejder med registrere og med at indsamle og bevare dokumenter, lydoptagelser og billeder, der kan være med til at belyse blindes historie i Danmark.

Dokumenter af historisk interesse kan være artikler, personlige beretninger om livet som synshandicappet, rapporter, taler, foredrag, jubilæumsskrifter m.m. De indsamlede dokumenter kan ses ved at følge linket:

Historiske lydoptagelser kan være radioudsendelser, foredrag, revyer, teaterstykker, koncerter, interviews m.m.

Historisk billedmateriale kan være billeder af steder, institutioner, personer, specielle begivenheder m.m.

Materialet er løbende under indsamling.

Har du dokumenter, lydoptagelser eller billeder af blindehistorisk interesse, som du gerne vil dele med andre, kan du kontakte bestyrelsen.

Gennem en årrække har der været samlet og opbevaret en blindehistorisk samling på Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup. Samlingen består af ca. 5000 genstande, der stammer fra 1786 – 2005. Samlingen er nu overdraget til Medicinsk Museion, hvor der vil ske en korrekt registrering og opbevaring af genstandene. Der vil ikke umiddelbart blive tale om faste udstillinger, men genstandene vil kunne indgå i forskellige formidlingsmæssige sammenhænge. Vil du vide mere om Medicinsk Museion kan du følge linket: Medicinsk Museion