Blindehistorisk Selskab

Velkommen til Blindehistorisk Selskabs hjemmeside.

Blindehistorisk Selskab blev oprettet ved en stiftende generalforsamling den 18. november 1994, selskabet kunne fejre sit 20 års jubilæum i 2014.

De fleste af foreningens medlemmer er medlem af Dansk Blindesamfund, men medlemskab af foreningen er åbent for alle med interesse for foreningens formål, som er at udbrede kendskabet til blindes historie. Medlemskab kan også tegnes af institutioner, foreninger og virksomheder. Ønsker du at blive medlem af Blindehistorisk Selskab kan du kontakte foreningens kasserer, se under punktet Kontakt.

Blindehistorisk Selskab er en del af Dansk Blindesamfund som vi har et tæt samarbejde med for bedst muligt at bevare blindes historie i Danmark.

Blindehistorisk Selskab arbejder ud fra målsætningen om:

  • At udbrede kendskabet til blindes historie.
  • At udbrede kendskabet til og anvendelsen af eksisterende blindehistoriske samlinger og arkivalier.
  • At støtte og medvirke til udbygningen og bevarelsen af blindehistoriske samlinger med henblik på en senere egentlig museumsdannelse til gavn for forskning og formidling.

Blindehistorisk Selskab udsender et nyhedsbrev 2-3 gange årligt. Nyhedsbrevet udsendes til alle foreningens medlemmer i det medie den enkelte ønsker, det vil sige punktskrift, sortskrift, på CD eller via e-mail. Nyhedsbrevet kan for eksempel indeholde orientering fra formanden, referat af foreningens generalforsamling, medlemmernes egne beretninger om deres liv som synshandicappede, interviews eller artikler. Har du gode idéer eller bidrag til nyhedsbrevet kan du kontakte redaktøren eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Se under punktet Kontakt

Antal besøgende ialt på siden.

56359

Hjemmesiden er udviklet og designet af V. I. Data