Forside

Velkommen til Blindehistorisk Selskabs hjemmeside.

Blindehistorisk Selskab blev stiftet i 1994. De fleste af foreningens medlemmer er medlem af Dansk Blindesamfund, men medlemskab af foreningen er åbent for alle med interesse for foreningens formål, som er at udbrede kendskabet til blindes historie. Medlemskab kan også tegnes af institutioner, foreninger og virksomheder. Ønsker du at blive medlem af Blindehistorisk Selskab kan du kontakte foreningens kasserer, se under punktet Kontakt Kontakt

En nærmere præsentation af Blindehistorisk Selskab, dens formål og vedtægter får du ved at følge dette link: Præsentation

Blindehistorisk Selskab har en række aktiviteter, som fokuserer på indsamling, bevarelse og præsentation af dokumenter, lydoptagelser, billeder og effekter som bidrager til at belyse blindes historie i Danmark. Se nærmere om disse aktiviteter ved at følge dette link: Aktiviteter

Blindehistorisk Selskab afholder i årets løb en række arrangementer for foreningens medlemmer. Du kan få nærmere information om foreningens kommende arrangementer ved at følge dette link: Arrangementer

Hvor der findes lydoptagelser fra afholdte arrangementer kan du ved at følge dette link høre disse: Lydoptagelser fra medlemsarrangementer

Ønsker du at kontakte Blindehistorisk Selskab eller et af foreningens bestyrelsesmedlemmer kan du følge dette link: Kontakt

Nyheder på hjemmesiden

Her kan du holde dig orienteret omkring de nyeste ting der er sket her på siden.

Antal besøgende ialt på siden.

42506

Hjemmesiden er udviklet og designet af V. I. Data