Selskabets udgivelser

Selskabet har siden sin oprettelse 18 11 1994 og frem til august 2023 udsendt 75 nyhedsbreve indeholdende 676 artikler, som alle kan ses på www.blindehistorisk.dk

Følgende bøger / rapporter er udgivet af selskabet eller med støtte fra dette:

1996 – ”En blind håndværker – En rebslager” af Søren Tolasius-Ussing, 38 sider, Udgivet af Blindehistorisk Selskab i samarbejde med IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede.

2002 – “Til gavn for menneskeligheden og fædrenelandet. Kjæde-Ordenen og dens blindeforsorg gennem 225 år”, af Kristian Larsen, 160 sider. Udgivet på forlaget ArkiVaria gennem økonomisk støtte fra Dansk Blindesamfund, Kjæde-Ordenen, Institut for Blinde og Svagsynede, Statens Øjenklinik og Blindehistorisk Selskab.

2004 – Louis Braille og Blindskriften af Norman Wymer. Oversat af Gerhard Kaimer, 78 sider, udgivet på Forlaget Klim og Det Danske Louis Braille Selskab med økonomisk støtte fra Blindefonden – Fonden for Aktive Blinde, Videnscenter for Synshandicap og Blindehistorisk Selskab.

2015 – ”De blinde pionerer” af Poul Johan Lüneborg, udgivet på forlaget Kahrius med Ebbe Espersen som medforfatter, 284 sider. En beretning om de blinde, som i 1911 stiftede Dansk Blindesamfunds lokalkreds for Aarhus, Randers og Viborg amter samt en beskrivelse af datidens landsdækkende og lokale foreninger og institutioner til støtte for blinde og svagsynede. Udgivelsen er støttet økonomisk af en række fonde herunder af Blindehistorisk Selskab.

2019 i oktober – “Museumsdagbogen” af Henning Eriksen, udgivet på forlaget Kahrius, 174 sider. En beskrivelse af dagligdagen på Blindehistorisk museum i tiden fra 2001 til lukningen i 2011, bogens tekst og illustrationer er samtidig en fortælling om blindes historie gennem 200 år. Udgivet af Blindehistorisk Selskab med økonomisk støtte fra en række fonde herunder Veluxfonden og Blindes Støttefond.

2020 i marts: ”Afvigelsens identitetsdilemmaer, blindes organisering i det 20. århundrede”, af René Ruby, 228 sider udgivet på forlaget Saxo Publish. Udgivelsen er støttet økonomisk af Dansk Blindesamfund, Den Bøhmske Fond og Blindehistorisk Selskab.

2020 i maj ”Rapport om Registreringsprojektet” af Poul Lüneborg og Henning Eriksen, 19 sider, udgivet af Blindehistorisk Selskab. Der er tale om en registrering af 154 indsamlede hjælpemidler mv. der skal tjene til opdatering og supplering af Den Blindehistoriske Samling ved Medicinsk Museion under Københavns Universitet.

2022 i oktober – ”Nye uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i 1960 – 1970’erne” af John Heilbrunn, i samarbejde med Helle Riley og Kurt Nielsen. Rapport på 117 sider udgivet af Blindehistorisk Selskab med økonomisk støtte fra Blindes Støttefond. Rapporten er præsenteret i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 49 fra maj 2023 udgivet af HSHS – Historisk Selskab for Handicap og Samfund.

Rapporten baserer sig på 26 interview af blinde- og svagsynede med tilknytning til blindeforsorgen.

2023 i oktober – ”125-års Jubilæumsskrift “Et tilbageblik til det kgl. blindeinstitut ved Kalundborg Fjord” af Leif Martinussen i samarbejde med Thorvald Kølle og Rudi Kurt Geert-Jørgensen, 340 sider udgivet af Blindehistorisk Selskab gennem forlaget Kahrius med økonomisk støtte fra bl. A. Dansk Blindesamfund og Veluxfonden.

2023 / 2024 – Projekt ”Et liv i lys og skygge – Hjem for arbejdsføre blinde kvinder 1900-1976” af Rita Ilsted Smith. Historisk redegørelse, som forventes udgivet af Blindehistorisk Selskab i efteråret 2024.