Links

Synscenter Refsnæs

blev oprettet i 1898. Du kan, ved at følge dette link, læse om ”Refsnæsskolen, Institut for Blinde og Svagsynede Børn og Unge i Danmark”, som det hed frem til kommunalreformen i 2007.

Dansk Blindesamfund

”Landsforeningen af Blinde og Svagsynede i Danmark”. Du får et indblik i foreningens historie gennem mere end 100 år og organisationens virksomhed i dag ved at følge dette link.

Medicinsk Museion

Under Københavns Universitet overtog i 2011 ansvaret for ”Den Blindehistoriske Samling”. Ved at følge dette link kan du læse om museets behandling af de mere end 5000 genstande fra det tidligere Blindehistoriske Museum og aktiviteterne i tilknytning til disse.

Rigsarkivet

Ved at følge dette link får du adgang til det såkaldte Daisy system, hvorunder arkiverne fra De Kongelige Blindeinstitutter, Dansk Blindesamfund, Blindes Arbejde og meget mere fra Blindesagen i Danmark findes.

IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede

Oprettet i 1858 under navnet ”Det Kongelige Blindeinstitut”. Ved at følge dette link kan du læse om instituttets historie og virksomhed i dag.

Handicaphistorien

Blev stiftet i 1986 under navnet ”Historisk Selskab for Handicap og Samfund”. Ved at følge dette link kan du læse om foreningens formål og aktiviteter.

Blindes Arbejde

Blev stiftet i 1929. I 2005 blev virksomhedens status ændret til en selvstændig erhvervsdrivende fond, der i dag har mere end 80 medarbejdere.

Fuglsangcentret

Er Dansk Blindesamfunds kursus- og feriecenter. Centret er tilgængeligt for alle handicapgrupper. Ved at følge dette link kan du læse om centret og dets tilbud.

Laurids Lauridsen

Var en blind dansk komponist og organist, som levede fra 1882 til 1946. Han skrev kammermusik, orkestermusik og sange, men frem for alt musik for orgel. Her kan du få mere at vide om hans liv og musik.

Købstadsmuseet Den gamle By

På hjemmesiden findes under ”Velfærdsdanmark-1970erne” menupunktet ”Folks hjem”, hvor man kan læse om ”Blind mands lejlighed”.

Selskabet Kjæden

Selskabet Kjæden har en dokumenteret historie tillbage til den 27. november 1774. Siden 1811 har selskabet støttet den danske blindesag – mest markant gennem det første Kgl. Blindeinstitut fra 1811-1858, hvor staten overtog undervisningen af blinde.

Blindes Støttefond

Blindes Støttefond blev oprettet 1. januar 1990 gennem sammenlægningen af en række fonde, herunder ikke mindst ”Foreningen til Fremme af Blindes Selvvirksomhed” stiftet den 30. januar 1862. Gennem økonomisk støtte til udvikling af blindes undervisning og beskæftigelse har fonden gennem de seneste 150 år haft den allerstørste betydning.

Forsorgsmuseet i Svendborg

Forsorgsmuseet fortæller om de danske fattiggårde. Menupunktet ”Anbragt i historien” er et forskningsprojekt, som fortæller om personer, som i årene 1945-1980 var placeret uden for eget hjem. Flere blinde har bidraget til projektet, og deres beretninger findes under “Fortællinger”.

Leif Martinussen

Der er synshandicappet og et mangeårigt aktivt medlem af Blindehistorisk Selskab, informerer på hjemmesiden om sin omfattende virksomhed i ind- og udland, som organist og komponist.

Ove Gibskov

Er født blind og mangeårigt aktivt medlem af Blindehistorisk Selskab. På hjemmesiden informerer han om sin foredragsvirksomhed baseret på et langt livs erfaring som journalist indenfor Danmarks Radio.