Referat af generalforsamling 23 02 2014

Referat af generalforsamling i

Blindehistorisk Selskab.

Mødet blev afholdt på Fuglsangcentret

søndag 23. februar 2014

1. Mødet åbnes og godkendelse af dagsorden:

 • OK

2. Valg af stemmetællere og dirigent:

 • Dirigent Håkon Fløe
 • Stemmetællere. Bitten Backs og Henrik Harreschou

  • Der er 29 stemmeberettigede personer til stede.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2013:

 • Godkendt

4. Årsberetning:

 • Hans Olsen giver årsberetning:

  • Nye medlemmer bydes velkommen.
  • I foreningen er der nu 110 medlemmer.
  • Dagen før generalforsamlingen var der arrangeret besøg på Horsens Statsfængsel, som nu fungerer som museum. Deltagerne fik stort udbytte af turen – ikke mindst på grund af en meget engageret guide.
  • September 2013: Carsten Wiedemann holdt et foredrag om komponisten Sven Gyldmark. Dette arrangement blev holdt i samarbejde med Blinde og Svagsynedes Audioklub (BSAK).
  • Foreningens hjemmeside fungerer tilfredsstillende. Opfordring til også at bruge siden som et kommunikationsmiddel. Adressen er: www.blindehistorie.dk
  • Orientering om foreningens 20 års jubilæum 15.-16. november 2014. Jubilæet afholdes på Fuglsangcentret.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

 • Arne Krogh fremlægger regnskabet.
 • Nøgletal:

  • Indtægter: 45.848,01 kr.
  • Udgifter: 33.483,21 kr.
  • Overskud: 12.364,80 kr.
  • Egenkapital: 200.798,47 kr.

6. Fastsættelse af kontingent:

 • Kontingent forbliver uændret: 150,00 kr. om året

7. Indkomne forslag:

 • Ingen forslag til dagsordenen.

8. Valg af:

 • A. Formand (for 2 år):

  • Hans Erik Olsen
 • B valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år):

  • Karsten Ahrens
  • Svend Thougaard
 • C. 2 suppleanter:

  • Leif Martinussen
  • Andreas Møller Petersen
 • D. 2 revisorer samt en revisorsuppleant

  • Henrik Olsen
  • Haakon Fløe
  • Torben Koed (suppleant)

9. Eventuelt

 • Bitten Backs kommer med forslag om at hver deltager har et navneskilt liggende foran sig på møder som f.eks. generalforsamling.
 • Kurt Nielsen beretter om materiale af lokalhistorisk værdi, som Poul Lüneborg har samlet fra den tidligere 7. kreds, som vist i dag svarer til Århus kredsen.
 • Allan Andreasen foreslår at besøge museumsudstillingen i den ”gamle forstanderbolig” på Synscenter Refsnæs.

2. marts 2014

Venlig hilsen

Svend Thougaard