Referat af generalforsamling 19 02 2012

Generalforsamlingen 2012.

Notat om afstemning.

Formand. Hans Erik Ohlsen enstemmigt genvalgt.

2 bestyrelsesmedlemmer. Karsten Ahrens enstemmigt genvalgt. Svend Thougaard enstemmigt valgt.

2 suppleanter. 3 kandidater ced anført stemmetal: Leif Martinussen 19, Andreas møller Pedersen 10 og Bente Krogh 6.

1. Suppleant Leif Martinussen. 2. suppleant Andreas Møller pedersen.

2 Revisorer Haakon Fløe Jensen og Henrik Ohlien enstemmigt valgt.

1 revisorsuppleant Torben Koed.