Februar 2012: Besøg på Middelfart psykiatriske hospital

Blindehistorisk Selskab besøgte den 18. februar 2012 Middelfart psykiatriske
hospital som henhører under Middelfart Museum. Besøget indledes med oplæg
ved museumsleder Peter Storm.

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse