Marts 2009: Danmark kort på kryds og tværs med Carsten Wiedemann

I forlængelse af Selskabets generalforsamling lørdag den 28. marts 2009
havde bestyrelsen inviteret Carsten Wiedemann fra Danmarks Radio til at
holde et oplæg baseret på hans programmer af 5 minutters varighed.

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse