Årsberetning 1995 1996

Blindehistorisk Selskab

Beretning for perioden februar 1995 til februar 1996.

Bestyrelsen har i perioden bestået af:

Formand Jørgen eckmann.

Næstformand Anne-Grethe Munch-Petersen

Kasserer Henning eriksen

Sekretær Valdemar Paaske

Bestyrelsesmedlem Jørn Clausen

1. suppleant Karsten ahrens

2. suppleant Keld andersen.


3. Bestyrelsens beretning.

Jørgen Eckmann indledte med mindeord over afdøde Valdemar Paaske.

Bestyrelsen deltog i høringen vedrørende handicappedes historiske forhold afholdt på Nationalmuseet i efteråret 1995 Formanden deltog aktivt ved at repræsentere DSI. Et resultat blev en efterfølgende nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af Kirsten Broager, Birgit Kirkebæk og Jørgen Eckmann. Med henblik på en analyse og registrering af de handicaphistoriske forhold har gruppen udarbejdet en beskrivelse af projektet og et budgetoverslag. Den anslåede beløbsramme er tre millioner kroner. Ansøgningen er sendt til Kulturministeriet der har anvist kroner 300.000. Arbejdsgruppen arbejder videre med sagen.

Nyhedsbrevet.

Der vil udkomme et par numre om året. Der vil altid være artikler om historiske forhold.

Bestyrelsen tager for øjeblikket initiativ til afholdelse af en international konference den 7.-9. oktober 1996 om blindehistoriske forhold. Bestyrelsen gør sig tanker om historiske rejser for medlemmerne. I første omgang arbejdes der med en rejse til Stockholm efter nytår, hvor Tomteboda vil åbne et museum. Vasamuseet er et godt eksempel på et spændende indrettet “blindevenligt” museum.

Kontingentet blev fastsat til kroner 100 for personlige medlemskaber og kroner 500 for institutioner på generalforsamlingen i 1995, hvilket foreslås opretholdt.

Tekst hentet fra generalforsamlingsreferatet fra den 3. marts 1996.