Årsberetning 1994 1995

Blindehistorisk selskab

Beretning for perioden november 1994 til februar 1995

Bestyrelsen har i perioden bestået af:

Formand Jørgen eckmann

Næstformand Anne—Grethe Munch-Petersen

Kasserer Henning Eriksen

Sekretær Valdemar Paaske

Bestyrelsesmedlem Jørn clausen

1. suppleant Karsten ahrens

2. suppleant Keld andersen

Jørgen Eckmann sagde: Selskabets stiftende generalforsamling fandt sted 18. november 1994 med 70 tilstedeværende. Den efterfølgende korte tid er gået med at få det administrative arbejde på plads. Derfor bliver der tale om en kort beretning. Nu begynder det egentlige arbejde. Der er i vedtægterne ikke taget højde for foreningsmedlemskab. Men har generalforsamlingen ikke noget herimod, kan der tegnes foreningsmedlemskab. Dette blev accepteret.

Der bliver måske afholdt et historisk træf i efteråret.

Der er planer om at udgive et nyhedsbrev nogle gange om året. Blandt andet med personhistorier om blinde.

Der blev talt om museets beståen. En plan herfor er ikke klar. Vi har rettet henvendelse til instituttet, som har fundet to ugentlige timer til Mogens Bang til at modtage og registrere indkomne materialer. En løsning på længere sigt bør ikke være i Amtsrådsforeningen, men kulturministeriel. Endemålet bør være et Handicaphistorisk Museum eller selskab. Tanken er, at hver samling forbliver sin egen, men at man har en fælles ramme. For eksempel på det gamle institut.

Jørgen Eckmann gjorde opmærksom på, at Tage Poulsen havde optaget gårsdagens historiske træf. Båndet vil blive mangfoldiggjort. I øvrigt er Tage Poulsen ved at gennemgå sit arkiv.

Folke Johansens bog “Således fik blinde et skriftsprog” blev uddelt. Referatet fra den stiftende generalforsamling ligeledes uddelt.

Tekst hentet fra generalforsamlingsreferatet fra den 26. februar 1995.