Nyhedsbrev nr. 3 december 2015

BLINDEHISTORISK SELSKAB

NYHEDSBREV DECEMBER 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Redaktionelt. Ved Karsten Ahrens 1

2. Bestyrelsens navne og adresser 2

3. Nyt fra formanden 3

4. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling den 21. februar 2016 4

5. Kontingentopkrævning for 2016 5

6. Pressemeddelelse. Historisk bog om blinde i Danmark. De blinde pionerer 6

7. En artikel fra Kina 7

8. Besøg på Musikmuseet 8

9. Finale 9

1. Redaktionelt. Ved Karsten Ahrens

Et lille Gruk af Kumbel (Piet Hein)

Tænk hvad man ærgrer sig over!

Og tænk hvad man ejer!

Tænk hvis man kun tog notits

af de få ting det gjaldt!

Tænk på den kendsgerning at:

når alt kommer til alt

trænger man oftest kun til en…

for eksempel en bajer.

Kumpel

I skrivende stund – den 27. november 2015 – hvor jeg er ved at færdiggøre dette Nyhedsbrev, har jeg modtaget et eksemplar af Poul Lüneborgs og Ebbe Espersens netop udkomne bog, ”De blinde Pionerer” samt en pressemeddelelse fra forlaget Kahrius om bogen.

Jeg har valgt at indsætte denne pressemeddelelse i dette Nyhedsbrev i sin fulde længde, idet den giver læserne et godt indblik i bogens indhold.

Jeg vil med disse ord gøre medlemmerne opmærksomme på denne helt klart spændende bog, som Blindehistorisk Selskab – sammen med andre – har støttet med stor glæde.

Poul Lüneborg oplyser, at professor Birgit Kirkebæk vil anmelde bogen i Handicaphistorisk Tidskrift, og at journalist Ove Gibskov vil anmelde bogen i Dansk Blindesamfunds Medlemsblad og i Blindehistorisk Selskabs Nyhedsbrev.

Karsten Ahrens

2. Bestyrelsens navne og adresser

Formand: Hans Erik Olsen, tlf. 64 68 75 89

email: heolyd@vores-mail.dk

Kasserer: Arne Krogh, tlf. 45 85 94 19

email: abkrogh@sorgenfrivang1.dk

Næstformand: Inge Gibskov,

email: inge.gibskov@mail.dk

Redaktør af nyhedsbrevet, Karsten Ahrens

email: ahrens9@gmail.com

Sekretær: Svend Thougaard

email: sth4400@gmail.com

Suppleanter til bestyrelsen:

Leif Martinusen og Andreas Møller Petersen

3. Nyt fra formanden

Så er december kommet, og alle har travlt med juleforberedelser, og hvad dertil hører, og da vi ikke udsender flere nyhedsbreve i 2015, vil vi fra bestyrelsens side ønske alle medlemmerne en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Jeg vil også i disse linier her takke alle medlemmer for gode samtaler og for fine indlæg til selskabets nyhedsbreve. Uden disse indlæg ville vi have svært ved at kunne udsende vore nyhedsbreve tre gange årligt.

Siden jeg sidste gang var ved tasterne i denne rubrik, har vi i bestyrelsen haft en arbejdsgruppe, der har digitaliseret blindehistoriske optagelser, som selskabet ligger inde med.

Der er ca. 100 af disse optagelser, og vi skal have udvalgt de bedste til at ligge på hjemmesiden: www.blindehistorie.dk

På selskabets generalforsamling orienterede vi om, at vi fra bestyrelsens side har udarbejdet en såkaldt registrant over blindehistoriske effekter. Det betyder, at hvis nogle af jer, eller hvis I kender nogen, som ligger inde med effekter, I mener har blindehistorisk værdi, meget gerne må henvende jer til Leif Martinussen.

Leif kan kontaktes på telefon 32 51 35 52 eller på mail@leifmartinussen.dk

Rita Varmby, der er medlem af Blindehistorisk Selskab, har skrevet bogen, “Tanker om Blindhed”. Den vil kunne læses på selskabets hjemmeside.

Disse var ordene fra mig og bestyrelsen i denne omgang. Næste gang, der kommer et nyhedsbrev, bliver i midten af januar 2016, hvor det udelukkende indeholder generalforsamlingsmateriale.

Men I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen ved den 20 – 21. februar 2016, hvor arrangementet som vanligt finder sted på Fuglsangcentret.

Glædelig jul og godt nytår ønsker bestyrelsen endnu engang.

På bestyrelsens vegne

Hans Erik Olsen, formand.

Tlf. 64 68 75 89

E-post: heolyd@vores-mail.dk

4. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling den 21. februar 2016

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Dagsorden og det øvrige program, der, som traditionen byder, begynder dagen før (altså den 20. februar) med et spændende program.

Dagsordenen og programmet udsendes midt i januar.


5. Kontingentopkrævning for 2016.

Lidt praktiske oplysninger.

Som alle jo ved, er det i de senere år blevet ganske dyrt at sende breve i Danmark.

Den 1. januar 2016 stiger portoen til 19 kr. og et trykt giroindbetalingskort koster ca. 3 kr. pr. stk.

Bestyrelsen ved, at mange medlemmer betaler via Netbank eller henvender sig direkte til banken med kontingentbeløbet og selskabets kontonummer i hånden. Det vil sige uden at bruge giroindbetalingskortet direkte.

Som det hermed fremgår, er denne udgift blevet ganske stor, og hvis den samtidigt ikke bruges af så mange mere, vil vi undlade at sende de 110 breve ud i denne omgang.

Derfor foreslår bestyrelsen, at det enkelte medlem selv vælger den form, der er bedst for ham eller hende. Netbank eller personlig fremmøde i banken. Ved betaling i banken skal dit eget navn påføres betalingen.

De medlemmer, der ønsker at bruge et giroindbetalingskort kan henvende sig til Karsten Ahrens tlf. 20 42 32 92 eller E-post: ahrens9@gmail.com

Vi vil derefter fremsende et giroindbetalingskort.

Kontingentet udgør kr. 150,00.

og kontonummeret er: 01 0501697.

Kontingentet bedes betalt senest den 29. januar 2016.

Arne Krogh, kasserer.


6. Pressemeddelelse. Historisk bog om blinde i Danmark. De blinde pionerer.


Historisk bog om blinde i Danmark:

De blinde pionerer

Om stifterne bag oprettelsen af Dansk Blindesamfunds lokalkreds for Aarhus, Randers og Viborg amter oktober 1911.

Poul Lüneborg og Ebbe Espersen

Året er 1911. Som blind i Danmark kan man være heldig at kunne forsørge sig selv, hvis man har en uddannelse, som typisk er børstenbinder, kurvemager, rebslager, håndarbejderske eller organist. Er man ikke selvforsørgende, kan samfundet træde til med fattighjælp. Det indebærer tab af borgerlige rettigheder – tab af stemmeret og forbud mod giftermål.

Samme år stiftedes Dansk Blindesamfund. ”De blindes egen forening”, som organiseredes med ni underordnede kredse i landet. I Østjylland stiftes 7. kreds. En række af de ildsjæle, som her er med fra begyndelsen, kommer i bogen til orde:

Karl Hansen, Herman Tom Petersen, Katrine Lassen, Ane Kirstine Poulsen og Laurs Jacobsen er navnene på fem af de blinde stiftere, – pionerer -, som ved deres energi og menneskelige overskud evner at arbejde for deres blinde kammerater. Fra samtaler med nulevende, arkiver, kirkebøger, folketællinger, foreningsreferater, breve og avisudklip er hentet materiale, som lader pionererne komme til orde med førstehåndsberetninger om livet som blind, om arbejdsmuligheder, uddannelse og sociale vanskeligheder for blinde.

Datidens stemmer vækkes til live og er baggrunden for et nutidigt perspektiv på blindes problemer, et perspektiv, som vidner om forfatternes store socialpolitiske erfaring og indsigt og som vidner om, at der som blind i dagens Danmark stadig er brug for at kæmpe.

Bogen kan købes i enhver boghandel eller på forlaget Kahrius.

284 sider. Format 17 x 24 cm. Vejledende udsalgspris: 200 kr.

Bogen er også lavet i en elektronisk udgave for blinde. Den elektroniske udgave kan købes gennem konsulentfirma Poul Lüneborg, poul.luneborg@gmail.com, Tlf. 44 95 04 72, mobil 23 31 05 21 pris 150 kr.

Kahrius. Them-Centret 10. 8653 Them. Tlf. 40 55 70 22 – forlaget@kahrius.dkwww.kahrius.dk

7. En artikel fra Kina

En artikel fra Kina bragt i The Times og læst af Karsten Ahrens i Politiken, hvor oversætteren er Jacob Giese.

Blinde søskende fandt hinanden.

To søskende, med ti års mellemrum blev efterladt ved fødslen, genforenet i sangkor.

To blinde sangere, der begge optræder i et omrejsende kor, har fundet ud af, at de er bror og søster – efter at have været efterladt som børn, dog med ti års mellemrum.

Den lille blindfødte pige, Zheng Yurong, blev for 30 år siden fundet på en snedækket vej i kommunen Lushan i Henan-provinsen i det centrale Kina. Siden tog hendes redningsfolk sig af hende.

Ti år senere blev drengen, Yang Mingming, der ligeledes er født blind, efterladt på en snedækket jernbanestation. Han blev fundet af en mand, der allerede havde fire børn, men som gav den lille dreng et hjem og tog sig af hans opdragelse.

Ifølge dagbladet Zhengzhou Aftenavis var begge plejefamilier for fattige til at kunne betale for deres børns sangundervisning, men havde dog råd til at købe kassettebånd med operamusik, så børnene kunne dyrke deres medfødte sangtalent.

For fire år siden optrådte Zheng Yurong sammen med sin ægtemand, der også er blind, og sine to børn ved en forestilling i Lushan, hvor man fejrede kinesisk nytår. Yang Mingming var på det tidspunkt 16 år gammel og hørte Zheng Yurong synge. Da han fandt ud af, at hun var blind som han selv, insisterede han på at møde hende.

De to kom så godt ud af det med hinanden, at Zheng Yurong lod ham blive en del af sanggruppen, hvor han kom i lære.

Inden længe begyndte folk at lægge mærke til, hvor slående de to lignede hinanden. Nu har en dna-test vist, at de to rent faktisk er søskende. Søskendeparret vil som det næste begynde at lede efter deres forældre.

”Da jeg var lille, hadede jeg dem, men nu er det anderledes”, udtaler Yang Mingming, ”Jeg vil bare gerne kunne spørge dem om, hvorfor de forlod os”.


8. Besøg på Musikmuseet.

Lørdag den 14. november 2015 besøgte medlemmer af Blindehistorisk Selskab Musikmuseet, hvor vi fik en rundvisning.

Allerede da vi trådte ind ad døren i Rosenørns Allé 22 på Frederiksberg i København, var vi i høj grad, hvor det emmede af historie. Det var her Museet og Musikkonservatoriet flyttede til, da Danmarks Radio flyttede til Ørestad i 2006.

Og vi blev på rundvisningen sat helt tilbage til bronzealderen med lurerne, hvor vi hørte lydoptagelser fra de gamle originale lurer. Det blev afspillet på gamle 78-plader, så jo historie var der skam masser af glæde sig over.

Da mange af instrumenterne er gamle og skrøbelige, var de fleste af dem bag glas, men det gjorde ikke så meget, for vores guide forklarede meget detaljeret om de enkelte instrumenter. Vi fik endda lov til at røre og prøve et par stykker af dem, og der var også enkelte, der kunne få lyd frem fra instrumenterne.

Vi så som noget af det sidste på rundvisningen Bobby Pagans kinoorgel fra 1938, som Mogens Kilde spillede på i mange år.

Efter et par spændende og oplevelsesrige timer gik vi på Café Overfor. Det var den, der i gamle dage kaldtes Lytterkroen. Her har mange af Statsradiofoniens medarbejdere nydt adskillige genstande.

Vi hyggede os en times tid med kaffe og kage, og jeg er overbevist om, at alle deltagerne syntes, det var et godt og veltilrettelagt arrangement.

Hans Erik Olsen.


9. Finale.

Bestyrelsen ønsker hermed endnu en gang en god jul og et godt nytår

Karsten Ahrens

Tlf. 20 42 32 92

E-post: ahrens9@gmail.com