Koncert med Rune Most og Berit Juul Rasmussen 5. marts 2022

Koncerten fandt sted på Fuglsang 5. marts 2022 efter afholdelsen af Blindehistorisk Selskabs ordinære generalforsamling samme sted. Medvirkende var fløjtenist Rune Most og pianist Berit Juul Rasmussen, som spillede Niels Peter Jensens sonate i G-dur for fløjte og klaver.
Organist Leif Martinussen bød velkommen. Rune Most introducerede Niels Peter Jensen og hans fløjtesonate i G-dur. Niels Peter Jensen (1802-46) var komponist, fløjtenist og organist. Han var den første blinde, der opnåede offentligt embede, nemlig som organist i Sct. Petri Kirke i København. Han havde en fremtrædende position i datidens musikliv.
Efter introduktionen spillede Rune Most og Berit Juul Rasmussen første og anden sats af fløjtesonaten i G-dur. Efter de to satser fortalte Rune Most udførligt om Niels Peter Jensens tilværelse, hans værker og hans placering i datidens musikliv. Som eksempel på komponistens øvrige produktion spillede Berit Juul Rasmussen en rondo. Herefter spilledes de to sidste satser af fløjtesonaten.
Koncerten varede ca. 1 time.

Download optagelse