Februar 2019 1894 et skæbneår i blindes historie

I anledning af selskabets 25 års jubilæum præsenterede selskabets formand Poul Lüneborg et oplæg, der havde 1894 som omdrejningspunkt. Han redegjorde for udviklingen frem til den skæbnesvangre generalforsamling den 29. september 1894 i foreningen Danmarks Blinde og de konsekvenser som blev følgen heraf.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse