April 2019:Blindes Arbejde fylder 90 år

90 års jubilæet blev fejret den 9. april 2019 på adressen Tomsgårdsvej 19, København NV, virksomheden flyttede i 1983 sin hovedafdeling til denne adresse. 1983 var tillige året hvor virksomheden overgik fra at være organiseret som et aktieselskab til en selvejende institution under Københavns kommune, en status som blev fastholdt frem til den1. januar 2005, hvor selskabet blev registreret som en erhvervsdrivende fond.
Jubilæumsarrangementet indledtes med en velkomsttale med en fin historisk gennemgang af Direktør Kristin Espedal, der efterfølgende gav ordet til:
Thomas Dickson, forfatter til Dansk Design
Socialborgmester Mia Nyegaard – om socialøkonomi og velfærd i København.
Bestyrelsesformand John Heilbrunn – om mission, mål og resultater.
Selveje Danmark, Direktør Jon Krog – selveje og socialøkonomi i historisk rids mellem civilsamfund, stat og marked.
Optagelsen er foretaget og redigeret af Henrik Olsen.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse