Årsberetning 2001 2002

Blindehistorisk selskab

Beretning for perioden februar 2001 til februar 2002

Bestyrelsen har i perioden bestået af:

Formand Jørgen Eckmann

Næstformand Karsten Ahrens

Kasserer Arne krogh

Sekretær René Ruby Larsen

Bestyrelsesmedlem Aage Michelsen

1. suppleant Bente Krogh

2. suppleant Else ahrens

Bestyrelsens beretning:

Jørgen Eckmann gennemgik, hvad der er sket det forløbne år, og konstaterede en stigende aktivitet på det historiske område. Herunder nævntes registreringen af de handicaphistoriske samlinger og igangsættelsen af „Projekt Danmarks virtuelle museum”, som forventes iværksat 2003 og omfatter registreringen af 20 handicaphistoriske samlinger. Endvidere er Kjædeordenens arkiv indleveret til Landsarkivet, og er her under registrering. Til foråret 2002 forventes endvidere en bogudgivelse om Kjædeordenen og Blindesagen.

Jørgen Eckmann omtalte også etableringen af en hjemmeside. Der har i forbindelse hermed været forskellige praktiske problemer, men den er nu under tilrettelæggelse og vil blive etableret snarest. Vedrørende udsendelse af en adresseliste, som der blev ytret ønske om på generalforsamlingen 2001, er der i nyhedsbrevet blevet annonceret efter tilkendegivelser fra de medlemmer, som måtte ønske at blive påført en sådan. På grund af for få tilkendegivelser er denne imidlertid bortfaldet.

Endelig nævntes rejsegodtgørelse, som bestyrelsen enstemmigt har fundet, at der ikke er økonomisk grundlag for, med mindre denne følges op af en kontingentforhøjelse, men hvorved denne ingen reel betydning vil få.

Teksten er hentet fra Nyhedsbrev Maj 2002.