Årsberetning 2000 2001

Blindehistorisk selskab

Beretning for perioden februar 2000 til februar 2001

Bestyrelsen har i perioden bestået af:

Formand Jørgen Eckmann

Næstformand Karsten Ahrens

Kasserer Henning eriksen

Sekretær Leif Haal

Bestyrelsesmedlem arne Krogh

1. suppleant Bente Krogh

2. suppleant Else ahrens

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har taget initiativ til, at Dansk Blindesamfund har nedsat en gruppe af medlemmer med indsigt i dele af Dansk Blindesamfunds historie. Gruppen skal have sit første møde 10. november på hovedkontoret (DBS).

Formålet med denne gruppes arbejde er at få sat gang i skrivningen af Dansk Blindesamfunds historie. Det er ofte sagt, at det ikke er muligt at skrive denne historie, fordi en del af arkivet er gået tabt. Derfor vil det nu blive forsøgt at tage fat i et hjørne, nemlig Dansk Blindesamfunds indsamlingsvirksomhed. Hvad det så kan udvikle sig til, må tiden vise.

Projekt registrering af de handicaphistoriske samlinger

Dette projekt har været under forberedelse gennem de seneste 5 år. Der har været mange problemer med at skaffe de nødvendige økonomiske midler. Det er nu lykkedes at skaffe så mange penge, at projektet kan sættes i gang.

Etnologen Edith Mandrup Rønn er nu gået i gang med at registrere, hvilke samlinger der findes, således at vi kan få et kvalificeret bud på, hvor de findes, hvad de indeholder, hvordan genstandenes tilstand er, og hvordan vi kan sikre dem for fremtiden.

Samarbejde med andre handicaphistoriske foreninger

Bestyrelsen har besluttet at tage initiativ til et møde mellem eksisterende handicaphistoriske foreninger og selskaber. Formålet med dette initiativ er at drøfte, om det vil være hensigtsmæssigt at indlede et formelt samarbejde på tværs af handicapgrupper og andre interesser, idet alt tyder på, at de enkelte foreninger og selskaber ikke kan komme igennem med løsninger på problemerne om bevaring af vores historie.

Jørgen Eckmann

Teksten er hentet fra Nyhedsbrev november 2000.