Årsberetning 1998 1999

Blindehistorisk selskab

Beretning for perioden februar 1998 til februar 1999.

Bestyrelsen har i perioden bestået af:

Formand Jørgen Eckmann

Næstformand Karsten Ahrens

Kasserer Henning eriksen

Bestyrelsesmedlem Jørn Ebdrup Clausen

Bestyrelsesmedlem Jytte Durhuus

1. suppleant og sekretær Leif Haal

2. suppleant Brahim talibi

Ad 4. Bestyrelsens beretning. JE oplæste beretningen, som indeholdt følgende emner:

Foreningens første år var travlt optaget med etableringen, men resultaterne fra det seneste år er magre. Udsendelse af sidste års nyhedsbreve var blevet ramt af konflikt og af travlhed på Refsnæsskolen. Efterlyste indlæg fra medlemmerne. Udtalte mindeord om Jørn Clausen, som døde i november. Refsnæsskolens 100 års dag: Selskabet var ikke direkte involveret, men havde arrangeret en tur. Over tredive deltog havde desuden arrangeret et ”børnekor”, hvis medlemmer i dag er omkring de 60. Etableret et endnu ældre ”børnekor”, dvs. Axel Andersen, som i dag er midt i firserne.

De handicaphistoriske samlinger: Et sejt og måske næsten umuligt

arbejde. Der er problemer med udløsningen af de 300.000 kr. fra

Kulturministeriet. Udbad sig ideer til at komme videre.

KA: Selskabet har givet museet på Refsnæsskolen en gave på 500

kr. i forbindelse med 100 års dagen.

EN (Edith Nygaard) spurgte, hvor mange bestyrelsesmøder, der var afholdt.

JE: Fire og et telefonmøde.

Fra formiddagens gruppemøder

Gruppe l. Være bevidste om, at Selskabet har to arbejdsområder, det sociale og det politiske. Gøre mere ud af PR-arbejdet.

Her og nu: Adresseliste, medlemsundersøgelse, ”hvorfor medlem”.

Gruppe 2. Selskabet skal bevares. Større aktivitetsniveau.

Motivere medlemmerne til aktivt historisk arbejde. Medlemsarrangementer.

Gruppe 3. Selskabet skal fortsætte. Spørgsmål om Selskabet skal være åbent eller forbeholdt synshandicappede. Sociale aktiviteter er ikke det primære. PR-virksomhed meget væsentlig. Spørgsmål om fremtiden, når næste generation de synshandicappede, som vokser integreret i folkeskolen og ikke har samme kontakt til blindeverdenen, som de nuværende generationer. Gruppernes indlæg blev drøftet.

JE fandt indlæggene opmuntrende. Det er en række gode forslag, som er at betragte som pålæg.

HE (Henning Eriksen) har etableret samarbejde med udvalg 3.

AK (Arne Krogh) gjorde opmærksom på, at beretningerne fra ’97 og ’98 opridser problemer, som nu nævnes igen i gruppearbejdet.

EAn (Elin Andreasen) foreslog at afholde et weekendarrangement. BE (Bente Eckmann) foreslog, at generalforsamlingen blev afholdt på Sjælland hvert andet år.

Bestyrelsen tog de faldne bemærkninger til efterretning. Beretningen blev godkendt.

Teksten er hentet fra Nyhedsbrev juni 1999.