Januar 1988: Erik Neergaards ansættelse ved Refsnæsskolen

”Refsnæs Nyt” nr. 21 fra 1988 bragte et indlæg skrevet af lærer Erik
Neergaard, der selv læser artiklen. I artiklen fortæller han om sin
ansættelse i begyndelsen af 1930-erne. Dernæst beskriver han skolens
udvikling i årene 1909 til 1935, hvor cand. theol. L.B. Rützou varetog
skolens ledelse , først med titel af inspektør og fra 1918 i egenskab af
forstander.

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse