Januar 1988: Erik Neergaards ansættelse ved Refsnæsskolen

”Refsnæs Nyt” nr. 21 fra 1988 bragte et indlæg skrevet af lærer Erik
Neergaard, der selv læser artiklen. I artiklen fortæller han om sin
ansættelse i begyndelsen af 1930-erne. Dernæst beskriver han skolens
udvikling i årene 1909 til 1935, hvor cand. theol. L.B. Rützou varetog
skolens ledelse , først med titel af inspektør og fra 1918 i egenskab af
forstander.

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse

December 1945: Julebesøg på blindeinstituttet i Refsnæs

Programmedarbejder Aksel Dahlerup besøger Det Kongelige Blindeinstitut på Refsnæs. Fra skolekøkkenet. Sang og juleforberedelser. Forstander N.H. Ilsøe, der var skolens
leder fra 1944 til 1949, fortæller om skolens opgave og juleferien for eleverne. Samtale med flere af de unge. Børnene synger flere julesange. I udsendelsen medvirker eleverne Poul Beyer Jensen, der senere kom til at hedde Poul Rudolf, Elly Stidsen, Johanne Refer, Aage Michelsen, Erling Bjerregaard, Jørgen Eckmann og Anne Larsen, der senere kom til at hedde Anne Sylvest.

Tilrettelæggelse: Aksel Dahlerup.

Sendt første gang 22. december 1945

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse