Marts 1979:Blindes Arbejde fylder 50 år

Virksomhedens 50 års jubilæum blev fejret den 31. marts 1979 på adressen Kastelsvej 60 på Østerbro i København, virksomheden flyttede i 1970 ind i det gamle Blindeinstituts bygning. . En festkomité bestående af Kresten Sørensen, Poul Nielsen og Ole Harbye havde forberedt aftenens middagsarrangement med musik. Dansk Blindesamfunds formand Svend Jensen, der tillige var formand for virksomhedens bestyrelse, indledte aftenen med en velkomsttale.
Medarbejder Kresten Sørensen varetog hvervet som toastmaster, han gav ordet til:
– Ernst Jørgensen, fhv. landsformand for DBS (tale med historiske og filosofiske perspektiver).
– Ernst Wulff, tidligere medlem af selskabets bestyrelse og selvstændig børstenbinder.
– Willy Bøgh Christensen, fhv. administrationschef for Blindeforsorgen, talte på vegne af Foreningen til Fremme af Blindes Selvvirksomhed.
– Direktør Blume, Københavns Kommunes Socialforvaltning.
– En af selskabets sælgere gennem 35 år talte på vegne af de ansatte funktionærer.
– Afslutning ved Svend Jensen, hvorunder selskabets leder fru. Boelsen blev hyldet.
Optagelsen er forestået af Gunner Rasmussen, mangeårig børstenbinder ved Blindes Arbejde. Henrik Olsen har marts 2008 digitaliseret optagelsen og efterfølgende redigeret denne i april 2020.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse