Januar 1920: Danske Blindes Nationalsang

Danske Blindes nationalsang
Melodi: Laurids Lauridsen.
Tekst: J. Marius Hansen.

Danske blinde, vågn til virke,
øv i flid din hånd.
Træn din vilje, kraft og tanke,
styrk din bange ånd.
Dræb den sorte mismods drage,
som fra hjertet fred vil jage.
Tab ej troen på at livet
dig til gavn er givet.
Fri og frejdig, rank og modig
træd i kampen ind.
Tillid til dig selv og andre
modner først dit sind.
Synk ej hen i navnløs jammer,
selvforagt din evne lammer,
men forfægt din ret i verden
ved en gavnlig færden.
Danske blinde! Retten har Du
til at leve selv.
Men så må Du selv ej dæmme
op for kraftens elv.
Rejs dit hoved, rens dit hjerte
for din svagheds ynk og smerte.
Der er dem, der mere lider –
kæmper dog og strider.
Fremad på de gode veje,
se de fjerne mål.
Renslib energiens klinge,
gør den stærk som stål.
Brister håbet, bøj ej nakken,
Du er halvvejs kun på bakken.
Sving din hat og syng fornøjet,
glem hvad Du har døjet.
Gør til ven dig alle blinde,
føl og del med dem.
Bort med skillevæg og kløfter,
støt og enigt frem!
Tanken bryder nye baner,
nød og trang til handling maner.
Med på skansen, danske blinde!
Så skal sejr vi vinde!