April 2019:Blindes Arbejde fylder 90 år

90 års jubilæet blev fejret den 9. april 2019 på adressen Tomsgårdsvej 19, København NV, virksomheden flyttede i 1983 sin hovedafdeling til denne adresse. 1983 var tillige året hvor virksomheden overgik fra at være organiseret som et aktieselskab til en selvejende institution under Københavns kommune, en status som blev fastholdt frem til den1. januar 2005, hvor selskabet blev registreret som en erhvervsdrivende fond.
Jubilæumsarrangementet indledtes med en velkomsttale med en fin historisk gennemgang af Direktør Kristin Espedal, der efterfølgende gav ordet til:
Thomas Dickson, forfatter til Dansk Design
Socialborgmester Mia Nyegaard – om socialøkonomi og velfærd i København.
Bestyrelsesformand John Heilbrunn – om mission, mål og resultater.
Selveje Danmark, Direktør Jon Krog – selveje og socialøkonomi i historisk rids mellem civilsamfund, stat og marked.
Optagelsen er foretaget og redigeret af Henrik Olsen.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse

April 2004:Blindes Arbejde fylder 75 år

Lydmontage ved Rita Cicilie Varmby produceret i anledning af virksomhedens 75 års jubilæum den 1. april 2004. Montagen er sammensat af lydglimt fra følgende kilder:
– Udsendelse i anledning af Solgaveindsamlingen 1937, interview med direktør K. Wüstenberg.
– Uddrag af optagelserne fra selskabets 25 og 50 års jubilæer.
– I forbindelse med virksomhedens 50 års jubilæum interviewede Gunner Rasmussen Andreas Hartvig Nielsen kaldet Dres, Herman Hansen, Børge Lindum Nielsen og Sigfred Hansen,
– Børstenbindervalsen spillet af Rita Cicilie Varmby – (udeladt, ikke værkregistreret hos Coda).
– Ove Gibskov interviewer børstenbinder Ernst Wulff.
– Ove Gibskov interviewer Kresten Sørensen og forretningsfører Christian Villadsen.
– Artikel fra juni 1996 om situationen på Blindes Arbejde hentet fra en af de Københavnske Lydaviser.
– Uddrag af radioudsendelsen Indblik fra den 21. november 2001 med interview med børstenbinderne Rita Cicilie Varmby og Lis Hansen, værkfører Stein Petersen og selskabets leder Erik Vinding – (udeladt, ophavsretsbeskyttet af DR).
– Uddrag af radioudsendelse fra den 17 april 2001, hvori Rita Cicilie Varmby fortæller om arbejdet som børstenbinder i sit private værksted i Valby – (udeladt, ophavsretsbeskyttet af DR).
– Optagelse fra 2001 med gennemgang af resultatet af et feltarbejde med nogle antropologistuderende fra Københavns Universitet om blindes kommunikation med udgangspunkt i butikken “Vi ses”.
-Sangen “The rose” sang og guitar ved Leif med harmonikaakkompagnement ved Rita optaget december 1996 – (udeladt, ikke værkregistreret hos Coda).
– “Ungdomsbladet” udgivet af Dansk Blindesamfunds Ungdom var 2003 på besøg hos Blindes Arbejde og talte med Thomas, Stein og Frank.
– Rita Cicilie Varmby talte den 12. september 2003 med Jens Niclasen, der har været ansat siden 1. juli 1959. I samtalen gennemgås selskabets forskellige adresser, ledere og produktioner.
– Den 12. september 2003 var Blindehistorisk Selskab på besøg. Her fortalte selskabets leder siden 1995 Erik Vinding om virksomhedens indretning i lokalerne på Tomsgårdsvej 19 i København NV. samt om varesortiment og fremtidsudsigterne for selskabet.
Montagen afsluttes med en alternativ udgave af “Børstenbindervalsen” fremført på harmonika ved Rita Cicilie Varmby – (udeladt, ikke værkregistreret hos Coda).
Et eksemplar af den originale lydmontage beror i selskabets lydarkiv.
Produktionen er muliggjort ved bistand fra Henrik Olsen og Hans Peter Christiansen.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse

Marts 1979:Blindes Arbejde fylder 50 år

Virksomhedens 50 års jubilæum blev fejret den 31. marts 1979 på adressen Kastelsvej 60 på Østerbro i København, virksomheden flyttede i 1970 ind i det gamle Blindeinstituts bygning. . En festkomité bestående af Kresten Sørensen, Poul Nielsen og Ole Harbye havde forberedt aftenens middagsarrangement med musik. Dansk Blindesamfunds formand Svend Jensen, der tillige var formand for virksomhedens bestyrelse, indledte aftenen med en velkomsttale.
Medarbejder Kresten Sørensen varetog hvervet som toastmaster, han gav ordet til:
– Ernst Jørgensen, fhv. landsformand for DBS (tale med historiske og filosofiske perspektiver).
– Ernst Wulff, tidligere medlem af selskabets bestyrelse og selvstændig børstenbinder.
– Willy Bøgh Christensen, fhv. administrationschef for Blindeforsorgen, talte på vegne af Foreningen til Fremme af Blindes Selvvirksomhed.
– Direktør Blume, Københavns Kommunes Socialforvaltning.
– En af selskabets sælgere gennem 35 år talte på vegne af de ansatte funktionærer.
– Afslutning ved Svend Jensen, hvorunder selskabets leder fru. Boelsen blev hyldet.
Optagelsen er forestået af Gunner Rasmussen, mangeårig børstenbinder ved Blindes Arbejde. Henrik Olsen har marts 2008 digitaliseret optagelsen og efterfølgende redigeret denne i april 2020.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse

1972 05: Reportage fra det første Solgaveløb den 14. maj 1972

Løbet startede i Aalborg og sluttede ved Solgavehjemmet i Hobro. Ved mikrofonen i Aalborg er Jørgen Eriksen. Ved mikrofonen i Hobro er Gunnar Rasmussen klar til at modtage rytterne, når de kommer i mål. Blandt dem han taler med er Niels Eskjær, Aage Michelsen, vinderne af løbet Ebba Lindholm og Gunnar Dall samt den ældste deltager Carl Holst.

Afspil lydklip

Oktober 1966: “Aktuel rubrik med åben mikrofon” indslag om Blindes Arbejde

I dette programindslag i DBS’s lokalradio høres et uddrag af forretningsfører H.C.Seierups beretning på Dansk Blindesamfunds repræsentantskabsmøde den 18. oktober 1966 om Blindes Arbejdes fremtid efterfulgt af en kommentar ved Kresten Sørensen, talsmand for medarbejderne. I den sidste del af indslaget interviewer Tage Poulsen H.C. Seierup med udgangspunkt i følgende spørgsmål:
Kan virksomheden overleve efter at driftsunderskuddet overstiger tilskuddet fra staten?
Vil der stadig være blinde som ønsker at arbejde i løbet af 1966-67 på virksomheden efter opnåelse af højeste invalidepension med det nye erhvervsudygtighedsbeløb?
Hvornår flytter Blindes Arbejde ind i lokaler i det gamle Blindeinstitut på Kastelsvej 60 på Østerbro? – optagelse ved Tage Poulsen og digitaliseret af Henrik Olsen i 2019.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse