Taler ved afsløring af en sten til minde om dem, der blev udsat for svigt og overgreb af af sær- og åndssvageforsorg

Taler afholdt ved en højtidelighed, hvor socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil 20. november 2023 afslørede en sten til minde om dem, der blev udsat for svigt og overgreb, mens de var anbragt under sær- og åndssvageforsorgen. Begivenheden fandt sted på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg, og det var ministeren, som havde taget initiativ til, at der skulle rejses en sten netop der.

Arrangementet blev indledt med, at museets leder, Sarah Smed, bad forsamlingen om at holde et minuts stilhed, hvorefter Pernille Rosenkrantz-Theil bl.a. sagde:

” Det er vigtigt, at vi mindes det, der er sket, og ikke glemmer de historier, som blev beskrevet med den store rapport, der kom blandt andet her fra Forsorgsmuseet… Nogle af jer har levet hele livet med ar på sjælen for de svigt og overgreb, I var udsat for. Derfor er det også på sin plads, at staten omsider undskyldte og erkendte sit ansvar.”

Mindestenen er 140 cm høj og 80 cm bred. Den er forsynet med en metalplade, hvor der står: ”Til minde om de børn, unge og voksne, der blev udsat for svigt og overgreb under deres anbringelse i sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933 til 1980″.

Download optagelsen

Regeringens undskyldning fra Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil 11. september 2023

Ved et arrangement den 11. september 2023 i  Comwell Bygholm park i Horsens fremførte social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil på regeringens vegne den længe ventede undskyldning  til tidligere anbragte i særforsorgen 1933-80. Hendes tale kan høres her.

Download optagelsen

April 2019:Blindes Arbejde fylder 90 år

90 års jubilæet blev fejret den 9. april 2019 på adressen Tomsgårdsvej 19, København NV, virksomheden flyttede i 1983 sin hovedafdeling til denne adresse. 1983 var tillige året hvor virksomheden overgik fra at være organiseret som et aktieselskab til en selvejende institution under Københavns kommune, en status som blev fastholdt frem til den1. januar 2005, hvor selskabet blev registreret som en erhvervsdrivende fond.
Jubilæumsarrangementet indledtes med en velkomsttale med en fin historisk gennemgang af Direktør Kristin Espedal, der efterfølgende gav ordet til:
Thomas Dickson, forfatter til Dansk Design
Socialborgmester Mia Nyegaard – om socialøkonomi og velfærd i København.
Bestyrelsesformand John Heilbrunn – om mission, mål og resultater.
Selveje Danmark, Direktør Jon Krog – selveje og socialøkonomi i historisk rids mellem civilsamfund, stat og marked.
Optagelsen er foretaget og redigeret af Henrik Olsen.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse

April 2004:Blindes Arbejde fylder 75 år

Lydmontage ved Rita Cicilie Varmby produceret i anledning af virksomhedens 75 års jubilæum den 1. april 2004. Montagen er sammensat af lydglimt fra følgende kilder:
– Udsendelse i anledning af Solgaveindsamlingen 1937, interview med direktør K. Wüstenberg.
– Uddrag af optagelserne fra selskabets 25 og 50 års jubilæer.
– I forbindelse med virksomhedens 50 års jubilæum interviewede Gunner Rasmussen Andreas Hartvig Nielsen kaldet Dres, Herman Hansen, Børge Lindum Nielsen og Sigfred Hansen,
– Børstenbindervalsen spillet af Rita Cicilie Varmby – (udeladt, ikke værkregistreret hos Coda).
– Ove Gibskov interviewer børstenbinder Ernst Wulff.
– Ove Gibskov interviewer Kresten Sørensen og forretningsfører Christian Villadsen.
– Artikel fra juni 1996 om situationen på Blindes Arbejde hentet fra en af de Københavnske Lydaviser.
– Uddrag af radioudsendelsen Indblik fra den 21. november 2001 med interview med børstenbinderne Rita Cicilie Varmby og Lis Hansen, værkfører Stein Petersen og selskabets leder Erik Vinding – (udeladt, ophavsretsbeskyttet af DR).
– Uddrag af radioudsendelse fra den 17 april 2001, hvori Rita Cicilie Varmby fortæller om arbejdet som børstenbinder i sit private værksted i Valby – (udeladt, ophavsretsbeskyttet af DR).
– Optagelse fra 2001 med gennemgang af resultatet af et feltarbejde med nogle antropologistuderende fra Københavns Universitet om blindes kommunikation med udgangspunkt i butikken “Vi ses”.
-Sangen “The rose” sang og guitar ved Leif med harmonikaakkompagnement ved Rita optaget december 1996 – (udeladt, ikke værkregistreret hos Coda).
– “Ungdomsbladet” udgivet af Dansk Blindesamfunds Ungdom var 2003 på besøg hos Blindes Arbejde og talte med Thomas, Stein og Frank.
– Rita Cicilie Varmby talte den 12. september 2003 med Jens Niclasen, der har været ansat siden 1. juli 1959. I samtalen gennemgås selskabets forskellige adresser, ledere og produktioner.
– Den 12. september 2003 var Blindehistorisk Selskab på besøg. Her fortalte selskabets leder siden 1995 Erik Vinding om virksomhedens indretning i lokalerne på Tomsgårdsvej 19 i København NV. samt om varesortiment og fremtidsudsigterne for selskabet.
Montagen afsluttes med en alternativ udgave af “Børstenbindervalsen” fremført på harmonika ved Rita Cicilie Varmby – (udeladt, ikke værkregistreret hos Coda).
Et eksemplar af den originale lydmontage beror i selskabets lydarkiv.
Produktionen er muliggjort ved bistand fra Henrik Olsen og Hans Peter Christiansen.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse

Marts 1979:Blindes Arbejde fylder 50 år

Virksomhedens 50 års jubilæum blev fejret den 31. marts 1979 på adressen Kastelsvej 60 på Østerbro i København, virksomheden flyttede i 1970 ind i det gamle Blindeinstituts bygning. . En festkomité bestående af Kresten Sørensen, Poul Nielsen og Ole Harbye havde forberedt aftenens middagsarrangement med musik. Dansk Blindesamfunds formand Svend Jensen, der tillige var formand for virksomhedens bestyrelse, indledte aftenen med en velkomsttale.
Medarbejder Kresten Sørensen varetog hvervet som toastmaster, han gav ordet til:
– Ernst Jørgensen, fhv. landsformand for DBS (tale med historiske og filosofiske perspektiver).
– Ernst Wulff, tidligere medlem af selskabets bestyrelse og selvstændig børstenbinder.
– Willy Bøgh Christensen, fhv. administrationschef for Blindeforsorgen, talte på vegne af Foreningen til Fremme af Blindes Selvvirksomhed.
– Direktør Blume, Københavns Kommunes Socialforvaltning.
– En af selskabets sælgere gennem 35 år talte på vegne af de ansatte funktionærer.
– Afslutning ved Svend Jensen, hvorunder selskabets leder fru. Boelsen blev hyldet.
Optagelsen er forestået af Gunner Rasmussen, mangeårig børstenbinder ved Blindes Arbejde. Henrik Olsen har marts 2008 digitaliseret optagelsen og efterfølgende redigeret denne i april 2020.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse