April 1954:Blindes Arbejde fylder 25 år

Virksomhedens 25 års jubilæum blev fejret den 1. april 1954 på adressen Klostret, Jagtvejen 183 b i København. Der var gjort plads til 175 gæster.
Jubilæumsreportagen falder i 3 dele.
1. Tage Poulsen taler dagen før med forvalter Berit og driftsleder Lindeval,der oplæser navnene på de 20 medarbejdere, der sammen med selskabet fejrer 25 års jubilæum.
2. Festtalerne var
– Direktør Hans Tetens, bestyrelsesmedlem udnævnt af staten (et fint historisk rids)
– Socialminister Johan Strøm.
– Forretningsfører H.C. Seierup, bestyrelsesmedlem udnævnt af DBS.
– Direktør Alfred Charles Louw, bestyrelsesmedlem udnævnt af Foreningen til Fremme af Blindes Selvvirksomhed.
– Medarbejderrepræsentant Laurids Møller.
3. Sammenkomst mellem ledelse og medarbejdere.
Direktør H. T. Rimestad, udnævnt af staten (overrækker gaver til jubilerende medarbejdere).
Direktør Kai Wustenberg(anekdoter om arbejdet gennem 25 år som selskabets leder)
Medarbejdernes gave i form af et ur afsløres.
Tage Poulsen har sammen med Herman Hansen forestået optagelsen, der den 19. marts 2008 er blevet digitaliseret af Henrik Olsen.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse