Oktober 1966: “Aktuel rubrik med åben mikrofon” indslag om Blindes Arbejde

I dette programindslag i DBS’s lokalradio høres et uddrag af forretningsfører H.C.Seierups beretning på Dansk Blindesamfunds repræsentantskabsmøde den 18. oktober 1966 om Blindes Arbejdes fremtid efterfulgt af en kommentar ved Kresten Sørensen, talsmand for medarbejderne. I den sidste del af indslaget interviewer Tage Poulsen H.C. Seierup med udgangspunkt i følgende spørgsmål:
Kan virksomheden overleve efter at driftsunderskuddet overstiger tilskuddet fra staten?
Vil der stadig være blinde som ønsker at arbejde i løbet af 1966-67 på virksomheden efter opnåelse af højeste invalidepension med det nye erhvervsudygtighedsbeløb?
Hvornår flytter Blindes Arbejde ind i lokaler i det gamle Blindeinstitut på Kastelsvej 60 på Østerbro? – optagelse ved Tage Poulsen og digitaliseret af Henrik Olsen i 2019.

Afspilning af lydoptagelse.

Download lydoptagelse