Lydoptagelser fra medlemsarrangementer

Oversigt over lydoptagelser fra medlemsarrangementer i Blindehistorisk Selskab.
Disse foreligger som MP3 filer, flere af optagelserne forefindes i selskabets arkiv som Wave filer, kopi af én eller flere af disse kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.