November 2018: Instituttet på Rymarksvej i Hellerup 50 år

Den 29. november 2018 markeredes 50 året for ibrugtagningen af Det nye Blindeinstitut på Rymarksvej i Hellerup.
I foråret 1968 fik Peter Frederik Hansen, som den første elev ophold på det nye Blindeinstitut. På denne optagelse fortæller han om sin elevtid gennem 4 år efterfulgt af et foredrag ved arkitekt Sara Ettrup fra JJW Arkitekter, der i sit oplæg gør sig tanker om 1960-ernes arkitektur og instituttets bygninger. Indledningsvis afsynges Grundtvigs sang fra 1847 ”Skyerne gråner, og løvet falder” efterfulgt af en velkomst ved stabsmedarbejder Tina Tranberg.

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse

November 2010: Hans Rasmussen og Kirsten Jansbøl viser rundt på Tuttens 152 års fødselsdag

Sammen med ca. 35 medarbejdere følger Henrik Olsen med sit optageudstyr den 5. november 2010 i fodsporet på en rundvisning på Det Gamle Blindeinstitut på Kastelsvej 60 på Østerbro i København. Rundvisere var Kirsten Jansbøl – ansat som lærer fra 1961 og sluttede i 1995 som forstander – og konsulent Hans Rasmussen – elev fra 1960 til 1968 og derefter medarbejder frem til 2010.

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse

November 2008: tutten

Jubilæumsfest for tidligere og nuværende elever og medarbejdere. Institutleder Klaus Høm indleder og efterfølges af en række indlæg, nævnes skal talerne ved fhv. forstander Kirsten Jansbøl og fhv. inspektør Hanne Lindau. Optagelsen omfatter derudover et interview med fhv. klubleder Børge Lorenzen.

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse

November 2008: Blindeinstituttet fylder 150 år

Festsalen på instituttet på Rymarksvej i Hellerup var den 5. november 2008 rammen om en reception i anledning af instituttets 150 års jubilæum. Optagelsen gengiver taler af institutleder Klaus Høm, landsformand Jens Bromann, Københavns socialborgmester Mikkel Warming samt fra de tidligere elever Hanne Skipper og Ove Gibskov.

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse

April 1993: Blindeinstituttet på Rymarksvej gennem dets første 25 år

Denne montage er produceret af Per Wichmann som en afslutningsopgave på hans lydstudieuddannelse på Blindeinstituttet. Brudstykker af forstander H. C. Seierups takketale og Kong Frederik d. 9.s tale ved indvielsen den 5. november 1968 er medtaget sammen med en række interview med tidligere elever og lærere, der reflekterer over de forløbne 25 år. På optagelsen kan man endvidere opleve et genhør med musikgruppen Feo.

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse

November 1983: Blindeinstituttets 125 års jubilæum

Festsalen på Københavns Rådhus dannede rammen om en festlig markering af jubilæet. Både Dronning Margrethe og Dronning Ingrid var inviteret til at overvære begivenheden, som blev indledt med tale af Københavns socialborgmester Pelle Jarmer. Konferencier var skuespiller Jens Okking. Programmet bestod af en omfattende historisk kollage til beskrivelse af de 125 år afbrudt af et genhør med jazztrioen med Willy Egmose piano, Leif Martinussen bas og Niels Ove Jørgensen Trommer. Dernæst et indlæg ved Jytte Durhuus samt taler af landsformand Svend Jensen og forstander Kirsten Jansbøl.
Hans Erik og Henrik Olsen stod for optagelse og redigering, Tage Poulsen afslutter optagelsen med lydglimt fra busturen fra rådhuset til instituttet og den efterfølgende fest med ca. 1400 deltagere.

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse

December 1968: fjernsynsudsendelse om H. C. Seierup

Udsendelsen tegner et portræt af H.C. Seierups liv fra opvæksten i Fredericiagade i København til slutningen af 1968. Den 1. januar 1968 udnævntes H.C. Seierup til forstander for det nye Blindeinstitut, et hverv som han varetog frem til 1. oktober 1970.

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse

Maj 1966: Grundstensnedlæggelse ved Blindeinstituttet på Rymarksvej i Hellerup

Den 26. maj 1966 blev 3 grundsten nedlagt af socialminister Kaj Bundvad, elevrepræsentant Ernst Lundorff og landsformand H.C. Seierup. Deres taler indledes af forstander Ditlev Ahrens og arkitekt Preben Hansen.

Afspil lydoptagelse

Download lydoptagelse