Præsentation

Foreningen blev oprettet ved en stiftende generalforsamling den 18. november 1994, derfor kunne 2014 fejrede Blindehistorisk Selskab sit 20 års jubilæum.

Blindehistorisk Selskab er en del af Dansk Blindesamfund som vi har et tæt samarbejde med for bedst muligt at bevare blindes historie i Danmark.

Blindehistorisk Selskab arbejder ud fra målsætningen om:

  • At udbrede kendskabet til blindes historie.
  • At udbrede kendskabet til og anvendelsen af eksisterende blindehistoriske samlinger og arkivalier.
  • At støtte og medvirke til udbygningen og bevarelsen af blindehistoriske samlinger med henblik på en senere egentlig museumsdannelse til gavn for forskning og formidling.

Blindehistorisk Selskab udsender et nyhedsbrev 2-3 gange årligt. Nyhedsbrevet udsendes til alle foreningens medlemmer i det medie den enkelte ønsker, det vil sige punktskrift, sortskrift, på CD eller via e-mail. Nyhedsbrevet kan for eksempel indeholde orientering fra formanden, referat af foreningens generalforsamling, medlemmernes egne beretninger om deres liv som synshandicappede, interviews eller artikler. Har du gode idéer eller bidrag til nyhedsbrevet kan du kontakte redaktøren eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Se under punktet Kontakt

Du finder de udgivne nyhedsbreve ved at følge dette link: Nyhedsbreve

Er du interesseret i at læse Blindehistorisk Selskabs vedtægter kan du gøre det ved at følge dette link: Vedtægter