Medlemsarrangement den 25. Oktober 2018

Torsdag den 25. oktober 2018 indbydes til et arrangement fra kl. 14.00- 17.30, hvor selskabets fhv. formand Hans Erik Olsen sammen med sin tvillingebror Henrik præsenterer et causeri med titlen “Fra børnehjemmet på Refsnæs til blinde forældre i Køge”. Imens de var på Refsnæsskolen blev de adopteret af Linda og Ove Olsen, som begge var blinde. Dengang var det usædvanligt at blinde ægtepar kunne adoptere. Det, samt meget andet, vil Hans og Henrik fortælle om suppleret med
lydoptagelser fra deres liv på Refsnæsskolen.
Arrangementet finder sted på Solterrasserne, Johan Krohns Vej 8, 3.sal, 2500 Valby. Der er elevator. Ved arrangementet vil der blive serveret kaffe/te og kage – øl og vand kan købes.
Frist for tilmelding er den 21. oktober til Rita Cisilie Varmby tlf. 36 17 14 10 – mail rcvarmby48@gmail.com eller til Thorvald Kølle tlf. 22 78 18 27 – mail: thorvald@cool.dk.
Gratis adgang for medlemmer med familie og venner.